Comenzi shell sub UNIX

 1. man – tipareste informatii din manualele sistemului UNIX.

           

Sintaxa:

            man  nume

Descriere:

            Se cauta partea de manual referita in argument si se afiseaza.

Exemplu:

            man mkdir – va tipari partea din manualele sistemului UNIX referitoare la comanda mkdir.

 

 

 

 2. ls – listeaza informatii despre fisiere / directori

          

  Sintaxa:

                                ls [optiuni] listafisiere

            Descriere:

Listeaza informatii in functie de optiuni, despre fisierele sau directorii specificati. in cazul directorilor se listeaza informatii despre fisierele pe care le contin.

Fara nici o optiune sunt listate doar numele, sortate alfabetic.

Optiunile pot fi:

          –l – listare in format lung, care contine tipul, modul, numarul de legaturi, proprietarul,dimensiunea si data ultimei modificari.

             –i – listeaza numarulde inod

             –a – listeaza si intrarile . si ..

             –d – listeaza doar directoarele

             –k – listeaza dimensiunea fisierelor in kiloocteti

             –p – precizeaza tipul fisierelor

             –r – listeazain ordine alfabetica inversa

             –R – listeaza recursiv un director

             –X – listeaza in ordinea extensiilor

            Exemplu:

ls il /usr listeaza fisierele din directorul usr, in format lung, cu numerele de inod asociate.

     

 

      

3. cat – concateneaza si tipareste fisiere

         

Sintaxa:

            cat listafisiere

Descriere:

            Citeste fiecare fisier din listafisiere, la rand si il tipareste la iesirea standard. Daca nu este dat nici un fisier se foloseste intrarea standard.

            Exemplu:

            cat fis1 fis2  >fis3 – creeaza un fisier cu numele fis3 care va contine fisierele fis1 si fis2 in aceasta ordine.

 

 

 

 

 4. more – filtru de vizualizare a fisierelor

           

Sintaxa:

            more [optiuni][listafisiere]

Descriere:

Permite vizualizarea ecran cu ecran a fisierelor specificate. Programul se opreste dupa vizualizarea unei pagini si afiseaza –more- in partea de jos a acestuia, afisarea continuand la apasarea oricarei taste.

Optiunile pot fi:

num – listeaza un numar de num randuri

p – sterge ecranul inainte de afisare

+num – incepe litarea de la randul cu numarul num

 

 

 

 5. sort – sorteaza fisiere si le tipareste

           

Sintaxa:

                        sort [+p1] [-p2] [-o iesire][listafisiere]

                Descriere:

Sorteaza continutul fisierelor date ca argumente si afiseaza rezultatul lor la  iesirea standard. Ordinea implicita este cea lexicografica.

                        Optiunile pot fi:

                                    –o – se poate da numele fisierului de iesire

                                    +p1 – sortarea incepe de la coloana p1 in toate randurile

                                    –p1 – sortarea se face pana la coloana p2 in toate randurile

                                    –m – interclaseaza fisierele date ca argumente

                                    –r – soartarea se face in ordine inversa

            Exemplu:

ls –lFR | grep florin | sort | pg   - listeaza din directorul curent din toate fisierele liniile care contin sirul  florin  in ordine alfabetica.

 

 

 

 

 6. mkdir – creeaza director

          

 

Sintaxa:

                        mkdir [-m mode] [-p] dir

            Descriere:

                                Creeaza directorul cu numele dir.

            Daca nu s-a dat in prealabil comanda umask pentru a seta drepturile de acces, directorul va fi creat cu modul 0777.

                        Optiunile pot fi:

                                                –m mode – creeaza directorul cu drepturi de acces coresp. mode

                                    –p – creeaza si directorul parinte

            Exemplu:

                                mkdir scr    - creeaza directorul scr in directorul curent

                                mkdir /scr    - creeaza directorul scr in directorul radacina

 

 

 

 

 7. cd - schimba directorul curent

            

 

Sintaxa:

                        cd [dir]

            Descriere:

                                Schimba directorul curent cu directorul dir.

            Daca dir nu este specificat, se schimba directorul curent cu directorul asociat utilizatorului.                 

            Exemplu:

                                cdusers/u    - va face ca directorul users/u sa devina directorul curent

  

 

       

                      

 8. rm – sterge fisiere

           

 

Sintaxa:

                        rm [optiuni] listafisiere

            Descriere:

                                sterge fsierele specificate in listafisiere.

                        Optiunile pot fi:

–r – se foloseste pentru directori si se sterg toate fisierele continute in directorii specificati.

–i – interogare

–f – sterge chiar daca fisierul este protejat la scriere

Daca fisierul este subordonat la mai multi parinti, atunci se sterge numai legatura din directorul parinte specificat. Numai cand nr. legaturilor devine 0 se elibereaza spatiul de pe disc.

            Exemplu:

                                rm fis    - sterge fisierul fis din directorul curent

                rm –rdir1    - sterge fisierele continute in directorul dir1 precum si intrarea sa din directorul curent.

 

 

 

 

 9. rmdir – sterge directori

            

 

Sintaxa:

                        rmdir listadir

            Descriere:

sterge directorii specificati in listadir, daca acestia nu au fisiere sau subdirectori subordonati..

            Exemplu:

                                rmdir dir1 - sterge dirctorul dir1 din directorul curent.

 

 

 

 

 10. chmod – schimba drepturile de acces ale unui fisier

           

 

Sintaxa:

                        chmod mod fisier

            Descriere:

                                Drepturile de acces ale fisierului fis sunt modificate conform parametrului mod.

                        mod poate fi simbolic, sau specificat prin trei cifre octale.

 

                        Specificare octala inseamna:

-          prima cifra indica bitii rwx pentru proprietar

-          a doua cifra indica bitii rwx pentru membrii grupului

-          a treia cifra indica bitii rwx pentru ceilalti utilizatori

            Exemplu:

chmod 744 *.p   - atribuie pentru fisierele din directorul curent care se termina cu .p drepturile rwx pentru proprietar si numai dreptul r pentru restul utilizatorilor.

 

Specificarea simbolica se face prin siruri de forma CTY, in care:

             – C desemneaza printr-o litera categoria de utilizatori pentru care se doreste modificarea drepturilor :

                         u – user (proprietar)

                         g – group

                         o – other

                         a – all (pt. toate cele trei categorii impreuna)

–        T  indica tipul de modificare:

= fixare neconditionata a drepturilor specificate

+ adaugarea drepturilor specificate la cele existente

– scaderea drepturilor indicate din cele existente

–    Y    este un sir de cel putin o litera si de maximum trei, format din literele r, w, si/sau x, sir care indica niste drepturi de acces.

            Exemplu:

chmod u=rwx o–wx    - atribuie toate drepturile pentru proprietarul fisierului, drepturile membrilor grupului raman cele ce erau, iar restului utilizatorilor li se retrag drepturile de scriere si de executie.

 

 

 

 

11. passwd – schimba parola

           

 

Sintaxa:

                        passwd [nume]

            Descriere:

                                Schimba sau instaleaza pentru prima oaraparola utilizatorului curent.

            Parola se poate schimba doar daca se cunoaste vechea parola. Parola trebuie sa aiba minim 4 caractere. Nu se iau in considerare decat primele 8 caractere.

            nume este numele utilizatorului (se da doar la modificarea parolei de catre superuser pt. un utilizator oarecare).

            Exemplu:

                        passwd     - va cere vechea si noua parola (de doua ori)

 

 

 

 

 12. ps – afiseaza starea proceselor

            

 

Sintaxa:

                        ps [optiuni] [-t terminale]

             Descriere:

Afiseaza informatiile cunoscute in tabela proceselor. Daca nu se specifica optiuni, se afiseaza doar procesele asociate cu terminalul curent.

Optiunile pot fi:

             –a – informatii despre toate procesele

             –f – genereaza un listing complet

             –l – genereaza un listing lung

             –t – se cere afisarea proceselor lansate de la terminalele specificate

            Formatul listingului si semnificatia fiecarui campurilor:

                        (-l) F – indicatori asociati procesului

                                    01 – proces in memorie

                                    02 – proces sistem

             04 – proces blocat in memorie in asteptarea terminarii unei operatii de I/O

                                    10 – evacuat temporar pe disc

                        (-l) S – starea procesului

                                    0 – inexistent

                                    S – suspendat

                                    W – in asteptaera unui eveniment

                                    R – in rulare

                                    Z – terminat

                                    T – oprit temporar

                        (-l, -f) UID – identificatorul utilizatorului proprietar al procesului

                        PID – identificatorul procesului

                        (-l, -f) PPID – identificatorul tatalui procesului

                        (-l, -f) C– timpul de utilizare a unitatii centarle pentru planificare

                        (-f) STIME – timpul de incepere a procesului

                        (-l) PRI – prioritatea  

                        (-l) NI – valoarea folosita in calculul prioritatii

(-l) ADDR – adresa procesului in memorie (daca este rezident) sau pe disc (daca este evacuat pe disc)

                        (-l) SZ – dimensiunea in blocuri de memorie a imaginii procesului

                        (-l) WCHAN – evenimentul la care asteapta procesul

                        TTY – terminalul asociat procesului

                        TIME – timpul cat s-a executat procesul

                        CMD – numele comenzii sau a programului asociat procesului

Exemplu:

ps –l    - afiseaza informatiile marcate cu (-l) in descrierea de mai sus, pentru procesele lansate de la terminalul curent

 

 

 

 

13. jobs – listeaza procesele lansate in background

           

 

Sintaxa:

                        jobs [-l]

            Descriere:

                                -l – afiseaza si PID – ul proceselor

 

 

 

14. bg – lanseaza in background procesul dat ca parametru sau procesul actual, daca nu exista   parametru

 

 

Sintaxa:

                        bg [numejob]

            Descriere:

Lanseaza in executie in background procesul cu numele numejob.

 

 

 

 

 15. fg – readuce procesul precizat din  background in steare normala, acesta va fi procesul actual

            

 

Sintaxa:

                        fg [numejob]

            Descriere:

Readuce procesul din  background in steare normala, acesta va fi procesul actual. Daca nu are parametru, este vorba de procesul actual din background.

 

 

 

 

 16. kill – termina un proces

           

 

Sintaxa:

                        kill [-signr] idproc

            Descriere:

Trimite semnalul 15 de terminare procesului cu identificatorul idproc. Daca acest proces nu ignora sau nu trateaza semnalul 15, el va fi terminat.

Daca idproc=0 semnalul este adresat tuturor proceselor active lansate de utilizatorul respectiv.

Identificatorii proceselor active se pot afla cu comanda ps sau lansandu-le cu & pe linia de comanda.

Daca se specifica un numar de semnal cu optiunea –signr din intervalul (0,31), acesta este trimis in locul semnalului 15.

Exemplu:

kill 100500   - termina procesul cu identificatorul 100500.         

       

 

 

                                       

 17. file – determina tipul unui fisier

           

 

Sintaxa:

                        file listafisiere

            Descriere:

Verifica formatul fisierelor date ca argumente si afiseaza tipul lor (text, executabil, director etc).

 

 

 

18. ln -  creeaza o legatura la un fisier

           

 

Sintaxa:

                        ln fis1[listafis] fisd

            Descriere:

Creeaza un nou nume pentru fisierul fis1, fara a-i copia efectiv continutul.

Daca sursa este o lista de fisiere si destinatia un director, creeaza directorul fisd (daca acesta exista vechiul continut se pierde) si in cadrul acestuia creeaza intrarile cu numele date in listafis, care vor reprezenta legaturi la fisierele corespunzatoare din sursa (vor avea acelasi continut, adresat prin nume diferite, dar cu o singura instanta pe disc, adica acelasi i-number).

Exemplu:

ln a b    - fisierul a va putea fi accesat in continuare si prin numele b, fara insa sa existe doua copii ale sale pe disc.

 

 

 

 

19. find – gaseste fisiere

           

 

Sintaxa:

                        find listacai listapredicate

            Descriere:

Cauta in arborele de fisiere, incepand cu nodurile specificate in fiecare cale din listacai, pentru a gasi fisierele care se potrivesc expresiilor booleene din listapredicate

Predicatele pot fi:

-          name fis – este adevarata daca numele fisierului este fis

-          perm ooo – este adevarata daca fisierul are drepturile ooo

-          mtime n – este adevarata pt. fisierele modificate in ultimele n zile

-          print – tipareste fisierele gasite

-          group nume- este adevarata pt. fisierele care apartin grupului specificat

-          links n – este adevarata daca fisierul are n legaturi

-          size n – este adevarata daca fisierul are dimensiunea de n octeti

-          user name – este adevarata daca fisierul are ca proprietar pe utilizatorul cu numele nume

Exemplu:

find /-name *.c -print             - va tipari toate fisierele cu extensia .c, din toti directorii de pe disc, incepand cu radacina

 

 

 

20. finger – afiseaza informatii despre utilizatorii din sistem

           

 

Sintaxa:

                        finger [optiuni][user] [@sistem name]

            Descriere:

Daca utilizatorul nu este precizat primim informatii despre toti utilizatorii din sistem (login name, full name, nr. terminal, momentul inceperii sesiunii de lucru, adresa, nr. telefon, corespondenta etc ).

              

 

 

 

21. who – informatii despre utilizatori

           

 

Sintaxa:

                        who [am I]

            Descriere:

Fara am I afiseaza toti utilizatorii din sistem. Pentru fiecare afiseaza: numele, consola sau consolele la care lucreaza, data si ora cand a intrat in sistem. Daca comanda se da sub forma completa, deci se adauga am I, sunt afisate aceleati infomatii, dar numai cele proprii utilizatorului, care a dat comanda.

 

 

22. wc

           

 

Sintaxa:

                        wc [-lwc] listafisiere

            Descriere:

Afiseaza la iesirea standard numarul liniilor (optiunea –l), a cuvintelor (optiunea w) respectiv a caracterelor (optiunea c) din fisierele specificate. in absenta specificarii de fisier se va citi de la intrarea standard.

 

 

 

 

23. cp – copiaza fisiere

           

 

Sintaxa:

                        cp [-ipr] listafisiere dest

            Descriere:

Copiaza fisierele sursa in fisierul destinatie. Numele sursei trebuie sa fie diferit de cel al destinatiei. Daca destinatia este nume de director, fisierele sunt copiate cu acelasi nume in acel director. Sursa poate fi un fisier sau o lista de fisiere. Ca rezultat pe suport raman doua fisiere, cu nume diferite, dar cu acelasi continut.

Fisierul destinatie este intotdeauna creat ( nu se adauga la un continut existent; vechiul continut se pierde).

Exemplu:

cp a b c  /users     -     copiaza fisierele a b si c in directorul users cu acelasi nume (a b c ).            

 

 

 

 

24. mv – mutare (redenumire) fisiere

           

 

Sintaxa:

                        mv [optiuni] listafisiere dest

            Descriere:

Este intr-un fel similara comenzii precedente. Spre deosebire de aceasta, mutarea unui fisier inseamna scoaterea lui din locul ocupat in structura de directori si mutarea lui in alt loc. Practic, UNIX sterge pointerul din director la fisierul in cauza si pune un pointer la el in directorul destinatie. Redenumirea inseamna schimbarea efectiva a numelui fisierului in descriptorul de fisier si in intrarea in directorul parinte.

Daca sursa este un fisier iar destinatia tot un fisier, sursa este copiata in destinatie, apoi stearsa.      

Daca sursa este o lista de fisiere, iar destinatia un director, lista de fisiere este copiata in directorul destinatie, apoi stearsa.

Daca sursa este un director, iar destinatia tot un director, se creeaza un director cu numele sursei in destinatie si este copiat acolo directorul sursa, dupa care este sters din vechea pozitie. Se executa doar atunci daca sursa si destinatia au acelasi parinte.

Exemplu:

mv a b   - schimba numele fisierului a in b                                                                 

 

 

 

 

25. df – raporteaza numarul de blocuri libere

           

 

Sintaxa:

                        df [optiuni] sistfis

            Descriere:

Afiseaza numarul de blocuri libere si i-nozii liberi pentru sistemul specificat ca argument, sau in lipsa acestuia, pentru toate sistemele de fisiere montate.

Optiunile:

                 -k  in kiloocteti

             -m  in megaocteti

 

 

 

 

26. du  - afiseaza informatii despre disc

           

 

Sintaxa:

                        du [-ar] [listanume]

            Descriere:

Afiseaza numarul de blocuri continute in fiecare fisier si director din listanume. Sunt incluse si blocurile cu referinte indirecte. Implicit se considera directorul curent.

Optiunea  -a afiseaza blocurile si pentru fisiere. Altfel se iau in considerare doar directorii.

Optiunea  -r afiseaza mesaj de eroare pentru directorii care nu pot fi cititi.

Exemplu:

du dir1 dir2     - se afiseaza numarul blocurilor de disc asociate directorilor dir1 si dir2. Daca dorim sa vedem si blocurile fisierelor din acesti directori, se foloseste optiunea –a.

 

 

 

 

27. comm – selecteaza liniile comune intre doua fisiere sortate

           

 

Sintaxa:

                        comm [-123] fis1 fis2

            Descriere:

Citeste fis1 si fis2 (care trebuie sa fie ordonate in ordonate in ordine lexicografica printr-un apel prealabil al comenzii sort) si tipareste trei coloane alcatuite din:

-          liniile care apartin doar fisierului fis1

-          liniile care apartin doar fisierului fis2

-          liniile care apartin ambelor fisiere

Optiunile –1, –2, –3 suprima tiparirea coloanei corespunzatoare.

Exemplu:

comm –12 fis1 fis2     - tipareste doar liniile comune din fis1 si fis2                                                                                                                      

 

 

 

 

28. diff – compara fisiere

            

 

Sintaxa:

                        diff [-be] fis1 fis2

            Descriere:

Compara cele doua fisiere presupunand ca ele sunt fisiere ASCII, si tipareste informatii despre ce linii trebuie modificate in fiecare pentru a le aduce la aceeasi forma.   

Optiunea –b indica ignorarea caracterelor TAB si a spatiilor in comparatii.

Optiunea –e indica crearea fisierului cu comanzi ed. in acesta vor apare comenzile de ediatare ale lui ed a, c, d.

                        Exemplu:

diff fis1 fis2     - daca tipareste

35,41 d

inseamna ca pentru a-l aduce pe fis1 la forma fis2 trebuie sa se stearga liniile 35 si 41 din fis1.                                        

 

 

 

 

29. mesg – permite sau interzice aparitia mesajelor pe ecran

           

 

Sintaxa:

                        mesg [-n] [-y]

            Descriere:

                        -n interzice aparitia pe ecran a unor mesaje din alta parte

                        -y revalideaza posibilitatea aparitiei unor astfel de mesaje.

 

 

 

 

30. write – permite trimiterea mesajelor

            

 

Sintaxa:

                        write utilizator[terminal]

            Descriere:

Prin aceasta comanda se trimite un mesaj utilizatorului specificat. In cazul in care utilizatorul dorit a deschis sesiuni la mai multe terminale, atunci se specifica terminalul pe care se doreste aparitia mesajului.

Liniile mesajului de transmis sunt preluate de la intrarea standard, sau pot fi pregatite in prealabil, urmand sa fie transmise prin redirectare.

  

 

                    

 

31. talk - trimite mesaj utilizatorului specificat daca acesta si-a deschis sesiune de lucru in sistem

           

 

Sintaxa:

                        talk utilizator[terminal]

            Descriere:

            Prin aceasta comanda se trimite un mesaj utilizatorului specificat, daca acesta nu si-a incheiat inca sesiunea de lucru deschisa. Talk permite ca cei doi utilizatori sa-si scrie mesajul in acelasi timp.

 

           

Comenzi shell UNIX
  • Avem nevoie de ajutorul vostru, am trimis mai multe articole, astept raspuns 1 days ago